Obilazak i korisne informacije

Obilazak

Vođenje

Višejezični opisi na preko 300 eksponata omogućuju kvalitetan samostalni posjet izložbi koji traje oko 45 minuta.

Izložbu je moguće razgledati i u pratnji stručnog vodiča na više jezika: hrvatskom, talijanskom, njemačkom, engleskom i ruskom.

Za grupe (min 15 osoba) je vodič uključen u cijenu dok je za individualne posjetitelje stručno vođenje u trajanju od 40 minuta potrebna nadoplata u iznosu od 100 kuna (potrebna najava dan ranije).

Vođenja se mogu prilagoditi nastavnim planovima škola i fakulteta, aktivnostima predškolskih ustanova (radionice) , kao i interesima različitih udruženja, klubova i organizacija.

Traktor Story
Traktor Story

Korisne informacije

Sve posjetitelje ljubazno molimo da se pridržavaju pravila obilaska; nije preporučeno diranje i penjanje po izložbenim eksponatima te su takve radnje isključivo na Vašoj odgovornosti. Djeca mogu posjetiti izložbu isključivo uz nadzor i odgovornost roditelja ili pratitelja.

Prostor izložbe Traktor Story prilagođen je i za osobe s invaliditetom koji predočenjem odgovarajućeg dokumenta ostvaruju dodatni popust.

Fotografiranje i snimanje je dopušteno samo za privatne potrebe, bez prava na objavljivanje.

Traktor Story
Scroll to Top