Cijene

Ulaznice

Cijene za individualne posjete:

Odrasli – 6 €

Djeca (5-15 godina) – 4 €

Studenti – 4,5 €

Seniori (+65 godina) – 5 €

Cijene za grupne posjete (min. 15 osoba):

Odrasli – 5 €

Djeca (5-15 godina) – 3,5 €

Studenti – 4 €

Škole – 4 €

NAPOMENE:

Cijene navedenih usluga za ponudu Traktor Story izražene su u Eurima i uključuju PDV.

Traktor Story
Scroll to Top